Đăng Ký Tham gia ngay

Miễn trừ trách nhiệm

Mọi thông tin được cập nhật, đăng tải trên website này được viết bởi người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành và tất cả chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là đúng đắt.

Ở bất cứ trường hợp nào. bkbetmax.com không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát nào phát sinh bởi việc sử dụng trang web này.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo mọi thông tin có trên trang web được lấy từ nguồn đáng tin cậy nhất. Thế nhưng BK8bkbetmax không chịu trách nhiệm với mọi sai sót hoặc hệ quả nào từ việc dùng các thông tin này.

Trong mọi trường hợp, BK8 BKbetmax cùng các đơn vị hợp danh hay pháp nhân, đại lý, thành viên và nhân viên của bkbetmax sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ các nhân nào có quyết định hay hành động dựa theo thông tin trên trang web này.

Một số đường dẫn trên trang web sẽ liên kết với web khác do bên thứ 3 quản lý. Nó không thuộc vào quyền kiểm soát của chúng tôi. BKbetmax không đưa ra phát biểu nào liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào khác của các thông tin được đăng tải trên trang web đó.